Elektronisk lås og chip til beholderskap

Produktnr: Lås TH100EL-SK og chip TH101CH-SK

Elegante elektroniske låser for luker. Åpnes med nøkkelchip. Drives av 4 stk.  AA batterier.

Låser kan ettermonteres.

Beskrivelse