…vi ser også innovasjon.

Vi tror at et produkt alltid kan gjøres bedre. Derfor har vi vår egen innovasjonsavdeling i Berlin hvor det konstant jobbes med nye løsninger til gode for vårt miljø.

EGEN UTVIKLINGSAVDELING

  Total utvikler produkter, konsept og detaljer som svarer på de forventningene og krav som våre kunder har. Vi samarbeider ofte tett med våre kunder og tar hensyn til alle ledd i gjennom vårt konstruksjonsarbeid: logistikk, hvordan avfallet kastes, tømmes og håndteres samt helse-, ergonomi- og sikkerhetsaspektet.

Vår styrke ligger i våre interne ressurser for hele løpet fra
idé – design – analyse – verktøykonstruksjon – tester – produksjon – til ferdig produkt.

 

HØY TEKNISK KOMPETANSE

Når det gjelder korttidslagring av avfall og gjenvinningsbart materiell så har Total en stor kompetanse og en lang erfaring – spesielt for nordiske forhold, med et krevende vinterklima.

1.

Total Holding AS ble etablert i 1990, og har siden den tid levert løsninger til bransjen i over 25 år.

2.

I 2001 ble Total Packaging AS opprettet, og leverer et bredt spekter av avfallsemballasje og tilhørende utstyr.

3.

Total forsøker alltid å ligge i forkant for nytenking og utvikling av de beste produktene for bransjen og miljøet.

4.

Vi samarbeider med Europas ledende aktører og garanterer deg de beste produkter til konkurransedyktige priser og god service.

5.

Våre hovedmarkeder er i dag kommunale og interkommunale selskaper samt private aktører innen en rekke sektorer.

Kvalitets- og miljøpolicy:

Total skal være en ledende leverandør av utstyr for avfallshåndtering og kildesortering i Norge.

Vi skal være våre kunders beste valg ved å tilfredsstille deres krav og forventninger til våre produkter og tjenester.

Vi skal tilfredsstille de krav som offentlige myndigheter setter, men også andre miljøkrav.

Livsløpsperspektivet skal være en ledetråd for våre valg og våre produkter skal være et riktig miljøvalg.

Våre ansatte skal følge styringssystemet og aktivt medvirke til å finne forbedringsmuligheter og forebygge forurensning.