Produkter

PRODUKTER SOM ER FORBEREDT FOR FREMTIDEN

Utviklet for Nordiske forhold

Total er markedsledende i Norden innen løsninger for avfall og gjenvinning. Med lang erfaring og høy kunnskap så vet vi hva som kreves for Nordiske forhold.
Vi tilbyr et stort utvalg av høykvalitetsprodukter og tjenester som hjelper våre kunder innen avfallshåndtering og kunne effektivisere sine prosesser og nå sine mål.

Vi tilbyr løsninger, ikke bare produkter

Total tilbyr mange ulike typer system og beholdere, men god ergonomi for en effektiv og velfungerende kildesortering. I vårt standardsortiment så finnes det 2-, 3- og 4-hjuls beholdere fra 80 til 1100 liter. Alle beholdere er utviklet med tanke på ergonomi, sikkerhet og arbeidsmiljø.

Combio og Bio-Select er spesielle beholdere som er ventilerte. De er utviklet for å håndtere matavfall som ofte kan være fuktig. Quattro Select er et system med plass for fire fraksjoner som er plassbesparende.

Total leverer innovative og holdbare produkter samt en god kundeservice. Her er noen av våre tjenester:

 • Planlegging
 • Datainnsamling
 • Distribusjon
 • Reparasjon, vedlikehold og rengjøring
 • Finansielle tjenester
 • Innsamling og resirkulering

Vi optimaliserer avfallshåndteringen

Total tilbyr optimalisering av produktene med:

 • Livsløpshåndtering
 • Livslengde på produktene

Total tilbyr produktutvikling for nye miljøkrav gjennom:

 • bruk av gjenvunnet materiale
 • utvikling av ulike størrelser på beholdere for å tilpasse aktuelle avfallsmengder
 • skreddersydde løsninger for at våre kunder skal kunne møte spesielle krav
 • å hjelpe våre kunder å sine miljømål for fremtiden

Lett å oppgradere, erstatte og tilpasse etter eget behov

Total arbeider hele tiden med å forbedre og utvikle beholdere og system for en mer effektiv avfallshåndtering. Beholderne kan bestilles i standardutførelse og senere oppgraderes med tilbehør for en ennå bedre funksjon. De kan også være klargjort med tilbehør allerede ved første leveranse.

Total har store muligheter til å møte våre kunders ønskemål med å spesialtilpasse konstruksjon, profil, farger og merking.