Prosjektpresentasjon

Underhaugsveien 1-3

Kommune: Oslo
Oppdragsgiver: Underhaugsveien 1-3 Borettslag
Produkt: 1 stk beholderskap for 2 beholdere og 1 stk for 3 beholdere.
Omfang: