RFID Brikke

Produktnr: 844.166

RFID

Et RFID system består av tre hovedkomponenter; en transponder, en antenne og en leser. Antennen og leseren plasseres på innsamlingskjøretøyet og transponderen settes på avfallsbeholderen. Transponderkoden er unik.

Beskrivelse