Trådkurv for papirpose

Egenutviklet gjennomventilert kurv for matavfallsposer. Kurven leveres med poseholder («klipps») og oppsamlingsbrett.

Kurven er utviklet med tanke på bruk av papirposer, men benyttes også til andre typer poser.

Beskrivelse

  • Volum 6 - 13 L