BinCover

Budskap på en enkel måte

For arrangementer, messer og festivaler kan det være praktisk med avfallsbeholdere med fargerike budskap.

Ditt BinCover festes enkelt og tilpasses dine ønsker.

Beskrivelse