Nedgravd

Hvorfor nedgravd

VELDOKUMENTERT

UWS underjordssystem er velprøvd og dokumentert gjennom vårt samarbeid med kommuner som bruker systemet. Flere enn 60 000 system har blitt installert i Europa.

TAR LITEN PLASS

Med en nedgrav container som kan ta i mot store mengder avfall så oppbevares avfallet helt skjult under bakken. Det er kun de veldesignede innkastene over bakken som er synlig.

ENKELT Å INSTALLERE

UWS er enkelt å installere; container og betong skall leveres samtidig og løftes enkelt på plass. Installasjonene krever ingen ekstra forsterkning.

LAVE LØPENDE KOSTNADER – LANG HOLDBARHET

UWS underjordssystem har en lang livslengde og krever minimalt med vedlikehold som gir deg lave vedlikeholdskostnader. De løpende kostnadene er lave fordi man ikke trenger å varme opp et avfallsrom og kjøpe inn avfallssekker.

LAV RISIKO FOR DÅRLIG LUKT

Når avfallet oppbevares under bakken så holdes temperaturen kjølig gjennom hele året, dette gir en lav risiko for dårlig lukt.

KAN TA I MOT STORE MENGDER MED AVFALL

Når avfallet kastes inn i beholderen så komprimeres det i containeren av sin egen tyngde. Dette gir naturligvis plass til store mengder avfall.

SAMLER OPP VÆSKE I BUNNEN

Væske samles opp i bunnen av containeren. Beholdere for organisk materiale kan tilpasses med ekstra væskeoppsamling.

LAVERE BRANNRISIKO OG VEDLIKEHOLD

Systemets beskyttene betong kappe og rustfrie stålkonstruksjon minimerer risikoen for brann, krever lite vedlikehold og gir en lang holdbarhet. UWS-systemet kan monteres med lås eller tag for gjestebrukere.

TRIVELIG UTEMILJØ

Systemet gir deg muligheten til å skape trivelige utemiljøer fordi UWS krever minimalt med plass.

BRUKERVENNLIG INNKAST

UWS finnes i flere farger og har brukervennlige innkast for ulike avfallstyper, høyden på innkastet er også optimalisert for rullestolbrukere.

LETT Å TØMME

Tømmingen skjer helt maskinelt og krever kun en person med kranbil.Container løftes opp av «kassunen», sikkerhetsgulvet går opp på bakkenivå og føreren tømmer beholderen i renovasjonsbilen. Føreren kan tømme på lydløs måte.