Bagio beholdere

BAGIO II

Med enkel design og plass er BAGIO et kostnadseffektivt alternativ til konvensjonelle avfallsbeholdere. I tillegg til å minimere ubehagelige luktproblemer for personer som bor i nærheten av oppsamlingsplassen, kan man ved å erstatte eksisterende containere med nedgravde løsninger frigjøre mer plass til for eksempel grøntarealer, lekeplasser og parkeringsplasser.

Viser alle 12 resultater