Bagio

BAGIO ER LETT Å VEDLIKEHOLDE OG ENKEL Å HÅNDTERE

Bagio er et system for avfallssortering som er meget fleksibelt. Kan fås som både overflate-container, semi-nedgravd og nedgravd system. Avfallet samles i en pose, som løftes opp og åpnes ved tømming. Bagio tilbyr et overflateeffektivt og økonomisk kildesorteringssystem, med mulighet for innsamling for ulike fraksjoner.