Sorteringsutstyr

ENKEL KILDESORTERING

Avfallshåndtering kan være kostbart og mye av avfallet som man kan sortere og gjenvinne sorteres som restavfall. Dette innebærer store mengder med restavfall som fører til store kostnader og ressurser som går til spille. Våre miljøambisjoner tilsier at vi skal minimere mengden med restavfall og gjenvinne mer for å minimere belastningen på miljøet. En forutsetning for en vellykket kildesortering er at det kan gjøres på en enkel og godt fungerende måte.

TOTAL TILBYR HOLDBARE LØSNINGER

Total har utviklet løsninger og beholdere for effektiv kildesortering i mer enn tretti år og vi vet at bra utstyr og informasjon skaper motivasjon. Er det enkelt å sortere avfall, så gjør man også det!
Derfor er det viktig med et tydelig og enkelt system for kildesortering, som også er ergonomisk, enkelt å tømme og vedlikeholde. I Total sitt brede sortiment så finner du gjennomtenkte løsninger som er holdbare og brukervennlige for kontorer, skoler, restauranter og sykehus som eksempler på noen av våre kunder.