Poser og sekker

Poser og sekker

Vårt store sortiment av poser og sekker kan leveres hurtig fra eget lager. Vi er også en betydelig leverandør til kommuner og avfallsselskap med avtaler vunnet i anbudskonkurranser.

Vi leverer poser og sekker for ulike avfallsfraksjoner. De kan være av papir, biologisk nedbrytbar plast, biologisk ikke-nedbrytbar plast (grønn PE), gjenvunnet plast eller jomfruelig fossil plast.
Alle materialer har sine særtrekk og fordeler ut fra hvilken avfallsfraksjon som skal emballeres. All vår produksjon foregår i de nordiske land.

Papir lages av trær eller flis fra sagbruk. Dessuten fra brukt papir. Mengden av skog i Norden er stigende siden tilveksten er større enn avvirkningen. Produksjon av papir er med andre ord mer en ressursutnyttelse enn forbruk av naturen. Papirposer og -sekker brytes ned naturlig i den biologiske prosessen, og gir ingen tilvekst av CO2.

Våre biologisk nedbrytbare plastposer kan tilpasses krav til styrke og nedbrytningshastighet etter ulike innsamlings- og behandlingsmetoder. Posene brytes ned 100%.

Grønn PE er betegnelsen på ikke-nedbrytbar plast som er laget av sukkerrør, en fornybar ressurs.
Disse kan gjenvinnes sammen med ordinære plastposer og –sekker av gjenvunnet plast eller jomfruelig plast.
Poser og sekker i jomfruelig plast fra sukkerrør eller olje har de beste styrkeegenskapene.