Farlig Avfall

BEHOLDERE FOR FARLIG AVFALL

Miljøregler, lokale renovasjonsforskrifter og forskrifter for håndtering av kjemiske produkter stiller økende krav til selskaper som håndterer farlig avfall. Konsekvensene av mangelfull håndtering kan være kostbare, både økonomisk og med tanke på omdømme. Vi tilbyr tilpassede systemer som dekker de fleste behov.