Hva er Duo Select

Hva er Duo Select

TILPASSES ETTER BEHOV

Duo Select er et system der beholderen er forberedt for å kunne komplimenteres med en mellomvegg for plass til to fraksjoner.
Mellomveggen kan plasseres i ulike posisjoner etter ulike behov. Når behovet forandres og man ønsker flere fraksjoner så kan Duo Select enkelt bygges om til Quattro Select-systemet, med plass opp til 8 fraksjoner på en flate.

Et tredje, integrert hjul gjøre det enklere å flytte og tømme beholderen.