Duo Select-system

Duo Select-systemet

Det stilles stadig flere krav til avfallshåndtering. Miljøloven sier at vi må redusere mengden restavfall og resirkulere mer for å minimere miljøpåvirkningen. En forutsetning er at sorteringen er organisert på en enkel og effektiv måte. Duo Select-systemet tilbyr alle muligheter til å forberede seg på fremtiden. Duo Select er et utvidbart system, fra å administrere en enkelt del til å bli et avansert kildesorteringssystem.

Godt utstyr og informasjon skaper motivasjon hos forbrukeren. Hvis det er enkelt og praktisk å sortere avfall, vil de gjøre det!