Hvordan fungerer Bio Select

Slik fungerer Bio Select

GOD VENTILASJON GIR TØRRERE MATAVFALL

Bio Select-systemet har god ventilasjon og tørker matavfallet raskere. Med tørrere matavfall så minsker risikoen for dårlig lukt om sommeren og at det fryser fast på vinteren.

OPTIMAL VENTILASJON MED VENTILER

To stykk ventiler i bunnen og i mellom-bunnen gir optimal ventilasjon. Mellom-bunnen slås opp ved tømming. Beholderen kan også leveres med stansede sider for økt ventilasjon. Gummierte avstandsstykker demper lyden fra lokket og gir bedre ventilasjon.

COMBIO LOKK FOR PAPIRSEKKER

Du kan velge Combio lokk som tilbehør med integrert sekkeholder for enkel håndtering av papirsekken.

BIOHYLLEN BIDRAR….

I matavfallet pågår det en biologisk nedbryting, som resulterer i varme, fuktighet og kondens. En fuktig avfallspose fryser lett fast i beholderen på vinteren og gjør det vanskelig å tømme beholderen.
Derfor har Total utviklet Bio-hyllen, som enkelt monteres på nye og eksisterende beholdere.

Man plasserer papirposen med matavfall på Bio-hyllen i beholderen,
der den mellomlagres til den erstattes av neste innkast. Hygienen i beholderen bedres og vekten på avfallet reduseres. Når beholderen skal tømmes så felles Bio-hyllen automatisk opp for å ikke blokkere tømmingen.