Hva er Bio Select

Hva er Bio Select

MINIMERER FUKTIGHET OG LUKT

Våre beholdere er utviklet for god ergonomi, både for renovatør og bruker.   Bio Select er utviklet for å løse problemene som oppstår med fuktig matavfall.

Bio Select finnes i to størrelser, 140 og 240 liter. Beholderne har bunnventiler som bidrar til god ventilasjon. På vinteren reduseres risikoen for at matavfallet fryser fast og på sommeren så reduseres risikoen for dårlig lukt. Med vår Bio hylle så vil avfallet fryse raskere på vinteren og tørke raskere på sommeren.

GOD ERGONOMI OG GODT ARBEIDSMILJØ

Våre beholdere er utformet for å oppfylle kravene til et godt arbeidsmiljø. Total har utviklet Combio lokk for Bio Select. Combio lokket har en integrert sekkeholder. Beholderen har store hjul og god gripeavstand ved håndtak.

Bio Select og Bio hyllen bidrar til et bedret arbeidsmilø med mindre risiko for dårlig lukt. Beholderen er svakt konisk og har avrundede hjørner for å gjøre det enklere med tømming og rengjøring.