Beholdere for Farlig Avfall

BEHOLDERE FOR FARLIG AVFALL

Miljøregler, lokale renovasjonsforskrifter og forskrifter for håndtering av kjemiske produkter stiller økende krav til selskaper som håndterer farlig avfall. Konsekvensene av mangelfull håndtering kan være kostbare, både økonomisk og med tanke på omdømme. Vi er eksperter på utstyr og håndtering av alle typer avfall innen farlig avfall. Vi tilbyr passende containere for alle typer brukere.

Kravet til EU-godkjent emballasje gjelder bare for transport av farlig gods. Hvis det er nødvendig for mellomlagring, sortering og intern håndtering, vennligst referer til våre andre containere og sorteringsvogner.