Minimizern

Effektiv avfallshåndtering med beholdere for et bedre kildesorteringsystem. Minimizer gjør det enkelt å komprimere den ellers plasskrevende mykplasten. Mykplast tar vesentlig mindre plass og gjør håndteringen mer kostnadseffektiv.

Viser det ene resultatet